Hörselskydd

Skydd

Hörselkåpa bygel

Skydd/Öron­skydd:


Hör­sel­kå­pa med by­gel. Den be­kvä­ma pla­ce­ring­en över hjäs­san är ide­a­lisk för många an­vänd­nings­om­rå­den. Den ven­ti­le­ra­de in­ner­by­geln mi­ni­me­rar tryc­ket på hu­vu­det och an­das bätt­re i var­ma/fuk­ti­ga kli­mat. Ytt­re hjäss­by­geln de­for­me­ras in­te och tål tuff be­hand­ling i de mest krä­van­de mil­jö­er­na.

För­pack­ning om 1 el­ler 10 i krt.

One si­ze  

***Alla priser är exklusive moms!
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tidPris/fpAntal fp
220901 Hörselkåpa bygel ST 3 dagar141.00

Elvex Hörselkåpa Radio Röd

Hör­sel­skydd:


Hör­sel­kå­pa med hjäss­by­gel och ex­tra sto­ra och mju­ka tät­nings­ring­ar. AM/FM ra­dio. Vo­lym ställs in med lättåt­kom­li­ga reg­lage. För­sedd med au­to­in­gång. Skyd­dad mot fukt. Drivs med 2st AA bat­te­ri­er, drift­tid ca 150h. Au­to­ma­tisk av­stänging ef­ter 4h.

För­pack­ning om 1st i krt.

One size

***Alla priser är exklusive moms!
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tidPris/fpAntal fp
272126 Elvex Hörselkåpa Radio Röd ST 3 dagar839.00

Hörselproppar, 200st/box

Skydd/Öron­skydd:


Hör­sel­prop­par. Av­smal­nan­de kon­struk­tion för bätt­re in­di­vi­du­ell pass­form. "Le­ight Stri­pe" po­ly­u­re­tans­kum som känns mju­ka­re bå­de i han­den och i örat. En­kel att rul­la och sät­ta i or­dent­ligt.

För­pack­ning om 200 st/box.

One si­ze  

***Alla priser är exklusive moms!
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tidPris/fpAntal fp
218000 Hörselproppar, 200st/box BOX 3 dagar355.00