Montagehandskar

Arbetskläder och handskar, Handskar

Black Rock

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage:


Mon­ta­ge­hands­ke med in­ner­hand och för­stärk­ning­ar av PU. Bak­hand av lyc­ra. Stöt­däm­pan­de ma­te­ri­al i in­ner­hand. För­böj­da fing­rar. Tvätt­bar och krom­fri. Per­fekt pass­form och fing­er­topps­käns­la. Mjuk, flex­i­bel. "An­das".


För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
524008Black Rock stl 8 Par1 dag114.00105.0096.00
524009Black Rock stl 9 Par1 dag114.00105.0096.00
524010Black Rock stl 10 Par1 dag114.00105.0096.00
524011Black Rock stl 11 Par1 dag114.00105.0096.00

Mon­ta­ge­hands­ke MECH-FLEX getskinn

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage: 

Mon­ta­ge­hands­ke MECH-FLEX i mjukt get­skinn. Myc­ket hög kva­li­tet med bra käns­la och pass­form. Bak­hand i po­ly­es­ter/span­dex.

 

För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
563507Getskinn Mexch-Flex stl 7Par 3 dagar57.0053.0049.00
563508Getskinn Mexch-Flex stl 8Par 3 dagar57.0053.0049.00
563509Getskinn Mexch-Flex stl 9Par 3 dagar57.0053.0049.00
563510Getskinn Mexch-Flex stl 10Par 3 dagar57.0053.0049.00
563511Getskinn Mexch-Flex stl 11Par 3 dagar57.0053.0049.00

Get/Bo­mull

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage:


Mon­ta­ge­hands­ke i get­skinn med bak­hand i bo­mulls­tri­kå. Ett pris­värt al­ter­na­tiv.


För­pack­ning om 12 och 120­par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
562607Get/Bomull stl 7 Par1 dag33.0030.0028.00
562608Get/Bomull stl 8 Par1 dag33.0030.0028.00
562609Get/Bomull stl 9 Par1 dag33.0030.0028.00
562610Get/Bomull stl 10 Par1 dag33.0030.0028.00
562611Get/Bomull stl 11 Par1 dag33.0030.0028.00

Get / Ny­lon

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage:


Mon­ta­ge­hands­ke med get­skinn av hög kva­li­té, bak­hand av ny­lon.


För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
563307 Getskinn/Nylon stl 7 Par1 dag27.0025.0023.00
563308 Getskinn/Nylon stl 8 Par1 dag27.0025.0023.00
563309 Getskinn/Nylon stl 9 Par1 dag27.0025.0023.00
563310 Getskinn/Nylon stl 10 Par1 dag27.0025.0023.00
563311 Getskinn/Nylon stl 11 Par1 dag27.0025.0023.00

Får­skinn KB

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage:


Mjuk och pris­värd mon­ta­ge­hands­ke med kard­borr­knäpp­ning.


För­pack­ning om 12 och 120­par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
562507Fårskinn KB stl 7 Par1 dag37.0035.0032.00
562508Fårskinn KB stl 8 Par1 dag37.0035.0032.00
562509Fårskinn KB stl 9 Par1 dag37.0035.0032.00
562510Fårskinn KB stl 10 Par1 dag37.0035.0032.00
562511Fårskinn KB stl 11 Par1 dag37.0035.0032.00

Fårskinn

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage: 


Myc­ket smi­dig får­skinns­hands­ke. Bra fing­er­topps­käns­la. 


För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong 

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
562907Fårskinn stl 7Par 3 dagar33.0030.0028.00
562908Fårskinn stl 8Par 3 dagar33.0030.0028.00
562909Fårskinn stl 9Par 3 dagar33.0030.0028.00
562910Fårskinn stl 10Par 3 dagar33.0030.0028.00
562911Fårskinn stl 11Par 3 dagar33.0030.0028.00

Grips Warm

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage:


Tunn med per­fekt pass­form. Skum­mad ni­tril med flos­sad in­si­da. Myc­ket bra fing­er­topps­käns­la.


För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
560308 Grips Warm stl 8 Par1 dag23.0021.0019.00
560309 Grips Warm stl 9 Par1 dag23.0021.0019.00
560310 Grips Warm stl 10 Par1 dag23.0021.0019.00
560311 Grips Warm stl 11 Par1 dag23.0021.0019.00

Grips Re­gu­lar

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage: 


Tunn med per­fekt pass­form. Skum­mad ni­tril. Myc­ket bra fing­er­topps­käns­la, pek­skärms­vän­lig. 


För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong.

Pris per par.


***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
560006Grips Regular Nytril/Nyl stl 6Par 3 dagar27.0026.0025.00
560007Grips Regular Nytril/Nyl stl 7Par 3 dagar27.0026.0025.00
560008Grips Regular Nytril/Nyl stl 8Par 3 dagar27.0026.0025.00
560009Grips Regular Nytril/Nyl stl 9Par 3 dagar27.0026.0025.00
560010Grips Regular Nytril/Nyl stl 10Par 3 dagar27.0026.0025.00
560011Grips Regular Nytril/Nyl stl 11Par 3 dagar27.0026.0025.00

Grips Co­ver

Ar­bets­hands­ke/Mon­tage:


Tunn med per­fekt pass­form. Skum­mad ni­tril. 3/4 dop­pad. Myc­ket bra fing­er­topps­käns­la, pek­skärms­vän­lig.


För­pack­ning om 12 och 120 par i kar­tong.

Pris per par.

***Alla priser är exklusive moms!
Pris/fp vid köp av:
Art.nr Beskrivning Format FP Lev.tid1-1112-119120+Antal fp
560108Grips Cover stl 8 Par1 dag28.0027.0025.00
560109Grips Cover stl 9 Par1 dag28.0027.0025.00
560110Grips Cover stl 10 Par1 dag28.0027.0025.00
560111Grips Cover stl 11 Par1 dag28.0027.0025.00